top of page

דף עבודה - קווקוים ריבועים גדולים

למי מיועד: טרום בית ספר, בית ספר
f.png
w.png
e.png
דרישה להכנה של חומרי עזר: לא
תיאור המשימה: בקשו לעבור על הקוים בצורה הכי מדויקת שאפשר. לאחר מכן בקשו לצבוע בתוך הקוים. לסיום ובהתאם ליכולת בקשו לגזור. לאורך הפעילות הקפידו להשתמש במילים ברורות המתארות את הצורה, ומושגים קשורים המתאימים לרמת ההבנה של הילד. כשהילד סיים, ניתן לחשוב על משחק מתאים תוך שילוב העבודה שעשה.
קרדיט: LinkCaring
תרגול תיאום עין יד
סוג: פעילות תיאום עין יד
אופן השימוש: בקליניקה, מרחוק, עצמאית
background1.png
bottom of page