top of page
הורים

הורים

פניה למטפל

פניה למטפל

יש צורך בעזרה מקצועית, דעו שאתם בידיים טובות. המטפלים אליהם תתחברו מכאן הינם אנשי מקצוע מיומנים המאושרים על ידי משרד הבריאות וחברים בעמותה הישראלית להתפתחות הילד ושיקומו.

מעקב דיגיטלי

מעקב דיגיטלי

לרשותכם מערכת בה תוכלו לעקוב אחר התפתחות ילדכם ולנהל מעקב אישי בכלים דיגיטליים מתקדמים שאנו מעמידים לרשותכם.

ארגז כלים

ארגז כלים

ארגז הכלים מכיל מידע ופעילויות שיעזרו לקידום ההתפתחות של ילדכם.

bottom of page