top of page

פירות וירקות - רמה 3

למי מיועד: פעוטות, טרום בית ספר, בית ספר
f.png
w.png
e.png
תיאור הכלי: בואו נלמד לזהות פירות וירקות! סדרת סרטונים העוזרים לילדים ברכישת שפה, הבנה והבעה ושיוך מילים להקשר. הראו לילד את הסרטון, עזרו לו לזהות את הפירות והירקות השונים, תרגלו איתו עד להצלחה מלאה, ואז עברו לסרטון הבא בסדרה
קרדיט: LinkCaring
רכישת מיומנויות שפה
סוג: סרטון פעילות
אופן השימוש: בקליניקה, מרחוק, עצמאית
background1.png
bottom of page