top of page
בחירת מטפל

בחירת מטפל

 בחרו את המטפל אליו אתם רוצים להגיע ותאמו אתו פגישה - לרשותכם בעמוד זה רשימת כל המכונים, כל היחידות והמטפלים העצמאיים בארץ. מטפלים המופיעים ברשימה הינם מטפלים מקצועיים בעלי נסיון המאושרים לעבודה על ידי משרד הבריאות.


מטפלים התפתחותיים

מטפלים התפתחותיים

בחרו את המטפל אליו אתם רוצים להגיע ותאמו אתו פגישה - מטפלים המופיעים ברשימה הינם מטפלים מקצועיים בעלי נסיון המאושרים לעבודה על ידי משרד הבריאות.

מכונים התפתחותיים

מכונים התפתחותיים

המכונים עוסקים באבחון ובטיפול בילדים להם בעיות התפתחותיות קשות ומורכבות יותר. במכונים צוות של כוח אדם מקצועי בכל תחומי התפתחות הילד ובכלל זה יועצים בתחומי הרפואה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה התפתחותית ,עבודה סוציאלית ועוד

יחידות התפתחותיות

יחידות התפתחותיות

ביחידות קיים צוות של אנשי מקצוע בתחומי התפתחות הילד העוסקים בעיקר בטיפול. מומלץ כי ילד עם בעיה התפתחותית, אשר זקוק לטיפול מיותר מאיש מקצוע אחד, יקבל את הטיפול במכון או ביחידה התפתחותית.

bottom of page