top of page
מכונים להתפתחות הילד

מכונים להתפתחות הילד

המכונים עוסקים באבחון ובטיפול בילדים להם בעיות התפתחותיות קשות ומורכבות יותר.  במכונים צוות של כוח אדם מקצועי בכל תחומי התפתחות הילד ובכלל זה יועצים בתחומי הרפואה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה התפתחותית ,עבודה סוציאלית ועוד.

לרשותכם רשימת כל המכונים להתפתחות הילד בארץ, מחולק עפ"י אזור גאגורפי. 


רשימת המכונים 


bottom of page