top of page
מידע למטפל

מידע למטפל

המכונים היחידות והמטפלים ההתפתחותיים מעוניינים לתת את הטיפול הטוב ביותר - גם בימי הקורונה.

כאן תמצאו מערכת להתקשרות עם המטופלים שלכם באמצעות מערכת הזום שאושרה על ידי משרד הבריאות ובנוסף חומר ונהלים להמשך טיפול גם בעת הזו.

כנסו לתחום הרלוונטי אליכם למידע נוסף.

bottom of page