top of page
לקות ראייה

לקות ראייה

חוש הראייה הוא קריטי להתפתחות הילד. דרך קליטת גירויים חזותיים הילד לומד להתפתח ולגדול קוגנטיבית וחברתית. התפתחותתקינה של הראייה תלויה במבנה תקין של העין ובגירויים ויזואלים הנקלטים בצורה תקינה ושווה משתי העיניים. במידה וקיימתהפרעה באחד מאלו, הראייה לא תתפתח בצורה תקינה.


ישנם מצבים רבים היכולים להשפיע על הראייה של ילדכם.

סקר הראייה הוא קריטי לזיהוי של לקות ראייה. במהלך הבדיקה הרופא/אחות יחפשו סימנים למחלות של העין ויבדקו את העינייםלראות שהם פועלים בצורה תקינה.

על פי ההמלצות העדכניות של משרד הבריאות וארגון הבריאות העולמי , על כל תינוק להיבדק עוד טרם השחרור מבית החוליםלמחלות מולדות או זיהומיות של העין. זה נכון עבור כל תינוק, אך במיוחד עבור פגים, תינוקות אשר קיבלו טיפול ממושך בחמצןלאחר הלידה וילדים עם בעיות רפואיות אחרות (שכן תינוקות אלו נמצאים בסיכון מוגבר לבעיות בעיניים).

עד גיל שנה וחצי, בכל ביקור במסגרת טיפת חלב ייבדק תקינות העיניים כחלק מבדיקה שגרתית. בשלב הזה ,האחות תבדוקשילדכם שומר על קשר עין. ייתכן ויתבצעו בדיקות נוספות.

החל מגיל 4 יש לבצע בדיקת חדות ראייה אחת לשנתיים בעת הביקור בטיפת חלב או אצל רופא הילדים.

בכל שלב, במידה ועולה חשד ללקות ראייה, תופנו על ידי רופא הילדים שלכם לרופא עיניים (אופתלמולוג) ילדים.

קיימת חשיבות גדולה לביצוע המעקב, שכן ישנם מצבים (לדוגמה עין עצלה ) אשר יכולים להתקיים ללא רמזים או סימנים נוספיםוהאבחנה תתגלה רק בבדיקת עיניים.


מתי כדאי לפנות לרופא הילדים?

לא בכל פעם שעולה חשד לבעיית בעיניים קיים בהכרח לקות ראייה אמיתית, אך במידה וקיימים חלק מהתסמינים הבאים מומלץלפנות לרופא הילדים להמשך בירור:

חשש לעיכוב התפתחותי

הטיית ראש בזמן ביצוע מטלות אשר דורשות ראייה

התקרבות יתרה חפץ בזמן משחק או פעולה

צמצום עיניים או קימוט מצב בזמן צפייה במטרה מרוחקת

החזקת חפצים בצורה יוצאת דופק

דמעת יתר או מיעוט בדמעות

חשד לפזילה

זכרו - אבחון מוקדם של לקות ראייה ועיוורון מאפשרים טיפול יעיל בטווח הזמנים האידיאלי בו אפשר עדיין להשפיע על היווצרותשל חוש ראייה תקין, ולמנוע לקות ראייה בהמשך החיים.

https://www.health.gov.il/hozer/bz01_2020.pdf

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/eyes/Pages/Vision-Screenings.aspx

bottom of page