top of page
טיפול קלינאות תקשורת מרחוק

טיפול קלינאות תקשורת מרחוק

מטרות הטיפול:

1.  ביהור "מושגים מקצועיים" הרשומים בדוחות שההורים קיבלו.

2.  מתן מידע ומענה על שאלות שעולות מתוך העיון בדוחות בנוגע לתפקודו של הילד.

3.  בחירת 2 עד 3 יעדים שפתיים ו / או תקשורתיים ספציפיים לקידום במסגרת הביתית.

4.  מתן הסברים בעל-פה וכן מידע תיאורטי כתוב הכולל דוגמאות, המחשות וחומרי הסברה, בנוגע לאופן התיווך ודרכי הפעולה האפשריות לקידום היעדים שנבחרו.


אוכלוסיות יעד לטיפול מרחוק:

התהליך הטיפולי מיועד להורים לילדים אשר קיבלו אבחנה של :

·  ASD

·  עיכוב התפתחותי הכולל איחור שפתי

·  עיכוב התפתחותי שפתי, כולל לקויות דיבור כגון דיספרקסיה.

ההדרכה תתמקד במשפחות אשר קיבלו אבחנה בחודשים האחרונים (החל מינואר 2020) ונמצאים בשלבים ראשונים של התמודדות על הבשורה ועדיין אין להם מענה חינוכי וטיפולי בקהילה.


פרוטוקול עבודה מרחוק:

א.  יצירת קשר טלפוני עם המשפחה ע"י הקלינאית בהתאם לרשימה של כל הילדים שקיבלו אבחנה בתקופה המדוברת, ובירור אם מעוניינים בתהליך הטיפול המקוון.

א.  במידה והמשפחה מראה עניין, יש להחתימה על טופס הסכמה לעבודה מרחוק שיישלח אליהם במייל (לבדוק אפשרות של הסכמה\חתימה אלקטרוני). מכיוון שמשפחות רבות כעת ללא נגישות למדפסת ומתקשים בשליחה בחזרה של הטופס, תינתן האפשרות למתן אישור בעלפה שיתועד בתיק.

ב.  יש להסביר למשפחה שהמפגש מותנה בשליחת התחייבות מקופת החולים למכון. כיוון שנעשה בהתאם לנוהלי משרד הבריאות ובאישורם, במידה ולא תינתן התחייבות, יש לתעד את קיום המפגש. בתום תקופת יובא לדיון עם הקופות.

ג.  במידה והמשפחה הביעה הסכמה, יש לשאוף למתן מועדים קבועים – יום ושעה קבועה, בהם מתקיים המפגש הטיפולי. יעשו מאמצים על מנת למצוא שעה טיפולית הנוחה הן למטופל והן למטפל – בהתחשב בכך שהילדים אינם נמצאים ביום במסגרת חינוכית. יש לנהוג בגמישות לאור הנסיבות.

ד.  המפגש יתקיים בחדר סגור, ככל שניתן עם מינימום הפרעות.

ה.  בשיחת הטלפון, שבה יתאמו תאריך ושעה לפגישה הראשונה, ההורים יתבקשו לעבור על הדוח השפתי ועל הדוח המלא שקיבלו ב"שיחת הסיכום" בה נתנה להם האבחנה, ולציין לעצמם כהכנה לפגישת ההדרכה הבאה:

·  מושגים לא ברורים

·  שאלות בנוגע למה שכתוב במסמכים

·  שאלות אחרות בנוגע לתפקוד השפתי של הילד ביומיום.

·  שאלות נוספות בנוגע לתפקוד החברתי-תקשורתי של הילד במהלך היומיום.


מהלך טיפולי הדרכה מרחוק:

1.  תחילההתייחסות לדוח השפתי – שחזור קצר של תפקוד הילד במהלכה והסבר על הממצאים שרשומים שם, תוך התייחסות לשאלות ההורים.

בהתאם לרצון ההורים ניתן לקרוא ביחד מילה במילה או רק לעבור על השאלות של ההורים – כל מקרה לגופו לפי העדפות ההורה.

2.  לאחר מכןהתייחסות לדוח סיכום אבחון המלא (במקרה של ילדי ASD התייחסות גם לאבחון "ADOS-2" במידה ויש). באותו אופן נבהיר ונדגים את המידע הרשום בו, תוך התייחסות לשאלות ההורים.

3.  השלב הבא הוא בחירת היעדים הטיפוליים אותם חשוב להורה לקדם בהקשר של תפקוד והתנהלות יומיומי.

4.  לאחר בחירת היעדים לקידום בבית הקלינאית תפרט אסטרטגיות תיווך וקידום רלבנטיות ליעדים שנבחרו, וכיצד ניתן להפעיל אסטרטגיות התערבות אלה בבית – הן בהקשרים מובנים והן בהקשרים יומיומיים.

ההורים יקבלו הנחיה לצלם בווידאו את עצמם באינטראקציה עם הילד כמה שמתאפשר להם על מנת שיהיה ניתן להיעזר בסרטונים בשיחות ההדרכה.


ההדרכות תתקיימנה לאורך 12 פגישות טלפוניות (לפחות)

אורך כל פגישה: 45 דקות

1.  הראשונה – קריאת הדוחות, הסבר לגבי מושגים מקצועיים, מענה על שאלות.

2.  השנייה – הצגת מגוון אפשרויות של "בנק מטרות" במגוון התחומים הרלבנטיים לילד ובחירת 2-3 יעדים להתערבות טיפולית בבית – לפי העדפות ההורה – בתיווך הקלינאית בהתאם לשלבי ההתפתחות ולרמת התפקוד של הילד.

3.  השלישית – שליחת חומרים להורים במייל לפני תחילת השיחה, כך שבמהלך ההדרכה יהיה להם מידע תיאורטי והסברים כתובים מולם, על מנת שיוכלו לעקוב טוב יותר אחרי דברי הקלינאית. במהלך ההדרכה יינתנו הסברים, הרחבות ודוגמאות לדברים שרשומים בדפי ההסבר שנשלחו להורים. בנוסף לדפי ההסבר ולמידע התיאורטי שישלח להורים ישלחו להם גם חומרי המחשה וחומרי עזר בהתאם ליעדים שיבחרו ולרמת התפקוד של הילד, בהתאם לשיקול הדעת של הקלינאית.

לדוגמא: אם המטרה שנבחרה היא הגברת שיתוף פעולה במעברים בין פעילויות והגברת היענות לאחר: דרך אחת לעשות זאת היא יצירת סדר יום ברור  ישלחו להורים תמונות של מגוון פעילויות שמהם הם יוכלו להרכיב ביחד עם הילד סדר יום אישי.

דוגמא נוספת: הרחבות שפתיות: שימוש בפעלים ספציפיים: ישלחו להורים תמונות של פעלים, רשימה של אפליקציות רלבנטיות, רשימת משחקים רלבנטיים וכו'.

4.  בהמשך – שיחות מעקב – בהן ההורים ישתפו האם ניסו? האם הצליחו? מה הצליח? מה לא הצליח? איפה היו קשיים ? במה הילד שיתף פעולה ובמה לא ? מה עזר ומה לא? הקלינאית תיתן הדרכה בהתאם לתוכן שעולה בשיחה.

במהלך שיחות המעקב הנוספות ניתן לעדכן יעדים בהתאם להתקדמות התהליך– אם יעד שנבחר הושג ניתן להדריך את ההורים מה השלב הבא באותה מטרה בהתאם לרצף ההתפתחות התקין. כמו כן ניתן לשנות יעדים שלא מתאימים או שההורים מתקשים ביישומן. ניתן לעבור על צילומי וידאו שההורים יסריטו ולקבל פידבק אישי מהקלינאית בנוגע לאופן התיווך, מה ההורה צריך לשמר ומה לשפר.

bottom of page