top of page
DSM

DSM

הפרעות קשב וריכוז והDSM

הספרות המקצועית מגדירה ומסווגת הפרעות התנהגות בכמה שיטות. אחת מהשיטות החשובות בה נעשה שימוש בצפון אמריקה ובעולם כולו מכונה-  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).  ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי אחראי על פרסום זה, כאשר לאחרונה התפרסמה הגרסה האחרונה החמישית המכונה DSM-V.

ההגדרה להפרעות קשב וריכוז כפי שהיא מופיעה ב DSMדורשת את כל התנאים הבאים:

א. או (1) או (2)

1. שש או יותר מהסימפטומים של חוסר קשב הנמשכים לפחות למשך שישה חדשים, במידה כזו שפוגעת בהסתגלות של הילד ולא מתאימה לרמה ההתפתחותית שלו

  1. חסר תשומת לב לפרטים

  2. קושי בקשב רצוף במשימות או משחק

  3. לעתים קרובות נראה שהילד/ה לא מקשיב/ה כשפונים אליו/אליה.

  4. כישלון במילוי הוראות ברצף, ולסיום משימה או מטלה. לא עקב התנגדות או אי הבנה.

  5. קושי בארגון משימות או פעולות

  6. הימנעות ממצבים המצריכים מאמץ מנטלי ארוך (כמו שיעורי בית למשל)

  7. נטייה לאיבוד חפצים.

  8. מוסחות בקלות על ידי גורמים חיצוניים ופנימיים

  9. נטייה לשכחנות בתפקודי היום יום

2. שש או יותר מהסימפטומים של היפר-אקטיביות או אימפולסיביות הנמשכים לפחות למשך שישה חדשים, במידה כזו שפוגעת בהסתגלות של הילד ולא מתאימה לרמה ההתפתחותית שלו:

היפראקטיביות

  1. לעתים קרובות מראים תנועתיות יתר, התעסקות באצבעות

  2. קושי לשבת כשצריך לשבת

  3. נטייה לרוץ, לקפוץ ולטפס במצבים לא מתאימים

  4. קושי במשחק באופן רגוע ובשקט

  5. תנועה מתמדת, נראה כאילו הילד "מחובר למנוע"

  6. דברנות יתר

אימפולסיביות

  7. נטייה להתפרץ ולענות עוד לפני סיום השאלה

  8. קושי להמתין בתור כשנדרש

  9. נטייה להתפרצות לשיחה או למשחק של אחרים

ב. החלק מההתנהגות של החוסר קשב או ההיפר אקטיביות-אימפולסיביות הגורמת לקשיים הופיעה לפני גיל 7 שנים

ג. חלק מהקשיים הנגרמים מהתנהגויות המתוארות מופיעים ביותר מסביבה אחת (לדוגמה בית ספר, עבודה, בבית וכו')

ד. צריך שתהיה עדות לכך בהתנהגויות האלה גורמות להפרעה משמעותית בתפקוד החברתי, האקדמי, או התעסוקתי

ה. הסימפטומים אינם תוצאה של הפרעה התנהגותית פסיכיאטרית או התפתחותית אחרת, המסבירים טוב יותר את הסימפטומים

 

בהתבסס על קריטריונים אלה נקבעים שלוש סוגי הפרעת קשב:

הפרעת קשב משולבת ADHD, Combined Typeבמידה והחולה עונה גם על הקריטריונים ב א1 וגם על הקריטריונים ב א2

הפרעה דומיננטית יותר בקשב והריכוז ADHD, Predominantly Inattentive Typeכאשר מושגים הקריטריונים ב א1 אך לא ב א2

הפרעה דומיננטית יותר בהיפר-אקטיביות ואימפולסיביותADHD, Predominantly Hyperactive-Impulsive Typeכאשר מושגים הקריטריונים ב א2 אך לא ב א1

 

בגרסה החמישית והאחרונה שהתפרסמה ב 2013 הקריטריונים האמורים נותרו אולם מופיעים מספר שינויים:

- במבוגרים מעל גיל 17 נדרשים 5 קריטריונים בלבד ולא שישה כפי שנדרש בילדים

- הסימפטומים יכולים להופיע לראשונה לפני גיל 12 שנים בהשוואה ל 7 שנים ב DSM הקודם

- ילדים בספקטרום האוטיסטי כעת עשויים לסבול גם מהפרעת קשב וריכוז כאשר בהגדרה הקודמת ילדים בספקטרום האוטיסטי לא יכלו לקבל אבחנה נוספת של הפרעת קשב

bottom of page