top of page
מצבים מחקים

מצבים מחקים

מצבים המחקים הפרעת קשב ומצבים המלווים הפרעת קשב

 

בכל אבחון של הפרעת קשב וריכוז הרופא נדרש להערכה זהירה של מגוון מצבים העשויים לחקות הפרעת קשב. להלן מספר דוגמאות למצבים שכאלה: 

בעיות בריאות:

הפרעת שינה- איכות וכמות השינה מאוד משמעותיים בילדים ובמבוגרים. להבדיל ממבוגרים בהם פגיעה בכמות או באיכות השינה בדרך כלל תוביל לעייפות ונמנום, בילדים הפרעות שינה מתבטאות לעיתים קרובות בסימפטומים המחקים הפרעת קשב וריכוז. הרגלי שינה לא נאותים, יקיצות חוזרות או  דום נשימה חסימתי בשינה המאפיין ילדים נחרנים עם שקדים גדולים, כל אלה עשויים למצוא ביטוי בהפרעת קשב. 

הפרעה בבלוטת התריס- בלוטת התריס מווסתת את חילוף החומרים בגוף. פעילות חסר עשויה לגרום לעייפות, חוסר ריכוז ועליה במשקל בעוד שפעילות יתר של הבלוטה עשויה לגרום לפעלתנות יתר, היפר-מוטוריות ורעד המלווים ירידה במשקל.

אנמיה- הינה ירידה בכמות כדוריות הדם האדומות האחראיות על הובלת החמצן לאברי הגוף השונים. אנמיה עשויה להיות כתוצאה משלל סיבות. בילדים הסיבה השכיחה נעוצה בדיאטה ובחסר ברזל. אנמיה עשויה להתבטא בעייפות ובחוסר קשב.

טיקים - טיקים הינם תנועות מוטוריות החוזרות על עצמן באופן לא רצוני. בדר"כ התנועות מופיעות בפנים (מצמוץ משיכה באף, קריצות עוויית בפנים) בחגורת הכתפיים או בגפיים. לעיתים בנוסף על הטיקים המוטוריים מופיעים טיקים קוליים, כחכוך בגרון, השמעת רעשים גרוניים או אפילו השמעה לא רצונית של מילים. תופעה זו בדרך כלל מופיעה לסירוגין בעוצמות שונות בילדים רבים.

מגוון הפרעות נוירולוגיות מטבוליות וגנטיות הינן פחות שכיחות ועשויות להתבטא בהפרעת  קשב וריכוז אולם בדרך כלל מחלות אלה מופיעות בשילוב עם מגוון של סמנים אחרים אותם יעריך המטפל.

סמים ותרופות: 

מגוון של סמים ותרופות עשוי להוביל להתנהגות המחקה הפרעת קשב. במידה והילד נוטל טיפול תרופתי כלשהו מומלץ לדווח לרופא המטפל בכדי לבחון אפשרות שכזו. שימוש בסמים מחוץ למסגרת החוק עשוי כמובן גם להשפיע על התנהגות הילד ויש לידע את המטפל אם קיים חשד כזה.

הפרעות התנהגות והפרעות רגשיות נלוות:

מגוון הפרעות פסיכיאטריות עשויות לבלבל או להופיע המשולב עם הפרעת קשב וריכוז. הפרעת חרדה, הפרעה אובססיבית קומפולסיבית, דיכאון ועוד מגוון הפרעות אחרות עשויות להתבטא לא רק במאפיינים השכיחים שלהם אלא בנוסף גם בהפרעת קשב וריכוז. התנהגות מרדנית oppositional defiant disorderהינה מהשכיחות שבמגוון ההפרעות ההתנהגות הנמצאות בקשר עם הפרעת קשב. הרופא המאבחן צריך לסקור מצבים אלה ובמידת הצורך לשקול להפנות למי שמומחה בתחום לבירור נוסף.

תחלואה נלוות התפתחותית:

רבים מהילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עשויים בנוסף להציג לקויות למידה. לקות שכזו עשוי ללוות או לבלבל עם הפרעת קשב. ילד המתקשה בקריאה לדוגמה יתקשה לשמור על ריכוז במצבים בהם נדרשת התמודדות ממושכת עם טקסט כתוב. להבדיל מילד לו יש גם הפרעת קשב, ילד עם לקויות למידה בלבד בדרך כלל לא יבטא סימנים של הפרעת קשב וריכוז במעגלי חיים אחרים ובסיטואציות אחרות מחוץ ובתוך בית הספר.

bottom of page