top of page
?עדיין מתלבטים

?עדיין מתלבטים

חיסונים נחשבים לאחת מפריצות הדרך הגדולות של הרפואה המודרנית. הם מגנים מפני מחלות קשות על ידי הקניית זיכרון חיסוני לגוף שלנו כנגד המחוללים שגורמים את אותן המחלות. חיסונים שונים הביאו לירידה משמעותית מאוד בתחלואה ובתמותה מהמחלות שכנגדן מחסנים.

​​​​​​​​​​​

אם אתה עדיין מתלבט/ת, חשוב לקרוא עוד ולהעמיק את הידע בנושא:

http://chisunim.co.il/Index.aspx?l=1

מעוניינים להבין מהי מערכת החיסון שבגופנו וכיצד החיסונים פועלים?

מתי יש להיזהר או להמנע ממתן חיסון ומהי תכנית החיסונים בישראל?

לאחר ההתלבטות, במידה והחלטתם לחסן את ילדכם תרצו לשמוע כיצד ניתן להקל על ילדכם בזמן קבלת החיסון

כל זאת ועוד בהמשך. 

להעמקה אודות מצבים בהם יש להיזהר ממתן חיסונים ניתן לקרוא באתר של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC)

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/contraindications.html

עדכון אחרון - מאי 2017

כותבים - גב' דנה הורביץ, BA MED, ד"ר יאיר צדקה, MD PHD, מומחה ברפואת ילדים, נוירולוגיה של הילד והתפתחות הילד

מקורות - 

משרד הבריאות

אתר חיסונים, בי"ח וולפסון www.chisunim.co.il

bottom of page