top of page
טיפול פסיכולוגי מרחוק

טיפול פסיכולוגי מרחוק

יש לפנות למטופל בשיחה מקדימה במטרה להציע אפשרות להמשך מערך רציף של טיפול תוך שימוש במפגשים מרחוק.

במידה והמשפחה מראה עניין, יש להחתימה על טופס הסכמה לעבודה מרחוק שיישלח אליהם במייל. מכיוון שמשפחות רבות כעת ללא נגישות למדפסת ומתקשים בשליחה בחזרה של הטופס, תינתן האפשרות למתן אישור בעל פה שיתועד בתיק הרפואי.

במידה והמשפחה הביעה הסכמה, יתואם מפגש טיפולי.

להנחיות ספציפיות להבטחת מפגש איכותי לחץ כאן.


מרכיבי המפגש הטיפולי:

א. יצירת קשר טלפוני עם המשפחה, להצעת האפשרות של המשך קיום מערך רציף של טיפול בתקופה זו תוך שימוש במפגשים מקוונים\שיחות טלפון.

ב. במידה והמשפחה מראה עניין, יש לתעד הסכמה לעבודה מרחוק

ג. יש להסביר למשפחה שהמפגש מותנה בשליחת התחייבות מקופת החולים למכון. כיוון שנעשה בהתאם לנוהלי משרד הבריאות ובאישורם, במידה ולא תינתן התחייבות, יש לתעד את קיום המפגש. בתום תקופת יובא לדיון עם הקופות.

ד. במידה והמשפחה הביעה הסכמה, יש לשאוף למתן מועדים קבועים – יום ושעה קבועה, בהם מתקיים המפגש הטיפולי. יעשו מאמצים על מנת למצוא שעה טיפולית הנוחה הן למטופל והן למטפל – בהתחשב בכך שהילדים אינם נמצאים ביום במסגרת חינוכית. יש לנהוג בגמישות לאור הנסיבות.

ה. המפגש יתקיים בחדר סגור, ככל שניתן עם מינימום הפרעות.

ו. בשלבים הראשונים, סביב שינוי הסטינג יש חשיבות לreaching out  של המטפל,  ולכן האחריות ליצירת קשר תהייה על המטפל. יחד עם זאת, כשהמפגשים יכנסו לשגרה, יש לשאוף לתת למשפחה אחריות ביצירת הקשר, כפי שהדבר נעשה במפגשים הטיפוליים שהתקיימו עד כה במכון.

ז. יש לקיים אורך המפגש כאורך מפגש טיפולי רגיל 50 דק.


השינוי בסטינג הטיפולי מצריך בניית חוזה מחודש לעבודה מרחוק:

להלן נקודות להתייחסות:

-  התעדכנות כללית במצב של המשפחה והילדים.

-  התעדכנות במצב הילד המטופל.

-  קביעה של מטרות הטיפול:

א.  חשובה התייחסות ראשונית למצב דחק במידה וקיים:

-  התייחסות לאופן בו ההורה מתמודד עם מצב הדחק, מתוך הבנה שמצבו הרגשי של ההורה משפיע על מצבו הרגשי וחווייתו של הילד.

-  הדרכה על עקרונות להתמודדות במצבי דחק:

*סיוע למשפחה בבניית סדר יום מותאם לילד.

*התייחסות לחשיפה לאמצעי התקשורת ולחדשות.

*תיווך משבר הקורונה בשפה וברמה המתאימה לגיל הילד.

*למידת דרכי הרפיה והורדת מתח.

ב.  התייחסות למטרות השוטפות של הטיפול:

-  יש לשמור על גמישות בעבודה מרחוק, ההתייחסות למטרות הטיפוליות תשתנה בהתאם לתכנים שיועלו על ידי ההורים.

-  מומלץ מידי מספר פגישות לקיים עם ההורים משוב ולעדכן את המטרות הטיפוליות.

סיום פגישה:

-  כל פגישה תתועד ברשומה רפואית כמקובל. יש לציין שהמפגש התקיים מרחוק, ולתעד את אישור ההורים

-  כדאי לסייע להורים על ידי סיכום הנקודות העיקריות שעלו בפגישה.

-  בסיום המפגש, יוזכר להורים מתי מתקיים המפגש הבא.

שיהיה לכולנו בבריאות ובהצלחה


גב' טלי זק פסיכולוגית אחראית

גב' יעל אהרוני מאייר פסיכולוגית בכירה

המכון להתפתחות הילד, משרד הבריאות, מחוז דרום, באר שבע

bottom of page