top of page
איסוף המידע

איסוף המידע

המידע נאסף באמצעות מערכת חכמה המאפשרת לעקוב אחר הילדים בכלים דיגיטליים. לאחר כניסה למערכת יש להירשם כדי שהמערכת תזכור את הפרטים שמילאתם. עם הכניסה לחצו בתפריט התחתון על ״עזרה מקצועית״ שם תוכלו לבחור תחום לעזרה ובהתאם למלא את המידע הרלוונטי.

לכניסה לחצו כאן

bottom of page