top of page
טיפול פיזיותרפיה מרחוק

טיפול פיזיותרפיה מרחוק


יש לפנות למטופל בשיחה מקדימה במטרה להציע אפשרות להמשך מערך רציף של טיפול תוך שימוש במפגשים מרחוק.

במידה והמשפחה מראה עניין, יש להחתימה על טופס הסכמה לעבודה מרחוק שיישלח אליהם במייל. מכיוון שמשפחות רבות כעת ללא נגישות למדפסת ומתקשים בשליחה בחזרה של הטופס, תינתן האפשרות למתן אישור בעל פה שיתועד בתיק הרפואי.

במידה והמשפחה הביעה הסכמה, יתואם מפגש טיפולי.


מרכיבי המפגש הטיפולי:

ביום ובשעה בה נקבע, הפיזיותרפיסט יוצר קשר עם המשפחה לאחר מעבר על תיק המטופל. על השיחה תתקיים בחדר סגור ככל שניתן, ללא הפרעות. להנחיות ספציפיות להבטחת מפגש איכותי לחץ כאן.

הקדמה:

ראשית יש להזכיר :

- השיחה איננה מוקלטת

- במידה ורלוונטי יש להעביר טופס אישור וטופס התחייבות

- יש לוודא אפשרות לקיים את הטיפול בסביבה מיטבית (שטיח/מזרון), ולהמליץ על סביבה שקטה ככל האפשר, ועל ציוד משלים אם נדרש בטיפול קודם.

פתיחה:

- יש לשאול למצב הבריאות הכללי של הילד והמשפחה בימים אלה.

השלמת אנמנזה קצרה:

- יש לבקש דווח על מצב הילד בתחומי ההתפתחות השונים בהם מתמקד הטיפול.

- יש לתת דגש לדווח על יכולות מוטוריות הנמצאות בבסיס הלקות בשלה נערך הטיפול.

טיפול:

- הפיזיותרפיסט מקשיב לתיאור ההורה ולשאלותיו, שואל שאלות מנחות להבנה יותר מעמיקה של המצב. בהתאם למצב הילד יש לתת הדרכה.

- בשיחות וידאו יש לבקש לבצע מטלות בסיסיות המתאימות ללקות כדי להעריך סטטוס נוכחי והתקדמות מטיפול קודם.

- יש להנחות את ההורים בתפקודי היומיום ובתרגילים ספציפיים המותאמים לסביבה הביתית.

- יש לעקוב אחר יישום ההדרכה בהתאם להוראות, ולתקן בהתאם לצורך בהנחיה.

- ההדרכה והתרגילים יינתנו בהתאם למצב הילד.

סיכום:

- לוודא שההורים הבינו את ההדרכה והתרגילים שניתנו.

- יש לקבוע מטרות לקראת הפגישה הבאה

- יש להפנות למקורות מידע, אנו עובדים על סדרת כלים ויזואליים אונליין שישמשו להנחיה עבור סוגים שכיחים של טיפול אותם ניתן יהיה לשלוח להורה

- רצוי לבקש פידבק על אופן הטיפול הנוכחי, ולהקשיב וללמוד מההערות של ההורים

- יש לתעד באופן מסודר את הטיפול בתיק הרפואי

- יש לתעד במערכת המשרד, לוודא קבלת התחייבויות ואת טופס האישור ולצרף למסמכי הילד.

- יש לקבוע תור נוסף ביומן במידה וההורה מגלה עניין בטיפולים מרחוק.


נירה קרבר, מנהלת תחום פיזיותרפיה,

שלומית ניסים גזית פיזיותרפיסטית בכירה ומדריכה קלינית

המכון להתפתחות הילד, משרד הבריאות מחוז דרום, באר שבע

bottom of page