הנחיות משרד הבריאות לטיפול מרחוק

הנחיות משרד הבריאות לטיפול מרחוק

מטופלים יקרים, 

גם בתקופה זו, אנו עובדים לרשותכם באמצעות מערכת לשיחות וידאו המאפשרת לנו לתת לכם טיפול מיטבי גם מרחוק. 

להנחיות משרד הבריאות לשימוש במערכת , לחצו כאן.