top of page
מעקב אישי בכלים דיגיטליים

מעקב אישי בכלים דיגיטליים

כאן תוכלו לעקוב אחר הגדילה וההתפתחות התקינה של ילדכם, לקבל טיפים מותאמים אישית, לנהל פנקס חיסונים דיגיטלי שלא ילך לאיבוד ולקבל התרעות אם יש משהו ששווה לברר עם אנשי מקצוע.


כניסה 


bottom of page