top of page
מכינים פגישה מוצלחת

מכינים פגישה מוצלחת

טיפול מרחוק עשוי להיות מאוד נוח למטופל ולמטפל, הטיפול בבית בסביבה הטבעית של הילד, יכול להתבצע גם כשקשה לצאת מהבית, וישנה גמישות גבוהה יותר בזמינות של המטפלים למטופלים המתגוררים במקומות מרוחקים. ישנה הסכמה רחבה של משרד הבריאות הישראלי (נייר עמדה של משרד הבריאות) וארגוני בריאות גדולים כמו AAN שטיפול מרחוק עשוי להיות בעל ערך למטופלים.

ואף על פי כן, לא פשוט לעשות את זה נכון, ומי שלא מורגל בכך, נדרש לתהליך של הסתגלות.

כמה כללים שחשוב שאתם והמטופלים שלכם תעמדו בהם למפגשים מוצלחים.


מכינים את סביבת הטיפול

מכינים את סביבת הטיפול

מכינים עצמנו לטיפול

מכינים עצמנו לטיפול

מכינים את ההורים

מכינים את ההורים

bottom of page