top of page
בדיקה נוירולוגית מרחוק - מבוגרים

בדיקה נוירולוגית מרחוק - מבוגרים

רופאים ורופאות יקרים,

נגיף הקורונה יוצר אתגר אמיתי עבור הנוירולוגים הנדרשים לבצע בדיקות נוירולוגיות מרחוק, באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים בלבד. 

על אף הקושי שבדבר, ניתן לבצע בדיקות נוירולוגיות יסודיות, גם אם מרחוק, אך יש לקחת בחשבון שישנם מרכיבים מסוימים בבדיקה שלא ניתנים לביצוע, דוגמת בדיקה אופתלמולוגית, וסטיבולרית, חולשה עדינה וחסרים סנסוריים. 

ארגון ה-AAN פרסם הנחיות לביצוע תצפית בדיקה נוירולוגית המוצגות בסרטון המצורף. להלן עיקריה, לבדיקת מבוגרים.


ישנם כמה כללים חשובים:

  • יש חשיבות גבוהה לתצפית

  • רצוי להדגים את המטלה למטופל כשהוא צופה בך

  • יש להתאים את המרחק מהמצלמה לאורך הבדיקה כך שניתן יהיה להתרשם משפת הגוף

  • אם צריך, ניתן לחזור שוב על מטלה עד להתרשמות מלאה

  • בנוכחות בוחן נוסף ניתן לבצע הערכה מבוססת NIH STROKE SCALE  בנוכחות בוחן נוסף בחדר

  • אין לבצע רכיבים עימם הבוחן לא חש בנוח

בדיקה נוירולוגית:

הערכה קוגניטיבית:

ניתן לבצע הערכה קוגניטיבית באמצעות שאלות מתאימות באופן מלא.

הערכה של עצבים קרניאלים:

עצב קרניאלי 1: לא נבדק

עצב קרניאלי 2: ניתן לבצע שדות ראיה באמצעות המסך או באמצעות הנחיה של מישהו הנמצא עם המטופל. התרשמות מגודל האישונים ניתנת לביצוע במידה והמצלמה מאפשרת מיקוד מקרוב באישונים

עצבים קרניאלים 3,4,6: בדיקת תנועות עיניים לכל כוון

עצב קרניאלי 7: התרשמות מסימטריה של הפנים

עצבים 9-12: משיכת כתפיים כלפי מעלה, ושרבוב הלשון.

בדיקה מוטורית:

בתצפית ניתן לראות רעד ותנועות לא רצוניות

הערכת כוח:

גפיים עליונות:

פרונטור דריפט

סביב כפות הידיים

הנעת האצבעות לאגודלים

תנועת הידיים בעת הליכה

גפיים תחתונות:

הליכה על קצות אצבעות ועל עקבים

עמידה על רגל אחת

דריפט בגפיים תחתונות.

בנוסף:

קימה משכיבה לעמידה

קימה מישיבה לעמידה בלי להיעזר בידיים

הערכת טונוס:

הנעת האצבעות לאגודלים

פתיחה וסגירה של כפות ידיים

פרונציה וסופינציה של הידיים

תיפוף בעקבים או בבוהנים

בדיקה סנסורית:

ניתן לבצע רק באמצעות מישהו הנוכח עם המטופל.

ניתן לבקש לבחון הבדלים בין ימין לשמאל, אזורים פרוקסימלים מול דיסטלים, ותגובה לדרמטומים ספציפיים אם יש בודק מנוסה עם המטופל. ניתן לבקש לצייר קו מעל האזור ה"רדום".

בדיקה צרבלרית:

בדיקת אצבע אף.

לא ניתן לבצע  בדיקת רפלקסים.


תבנית לתיעוד בדיקה נוירולוגית במבוגרים:

בתצפית וידאו:

ללא חסר קוגניטיבי בולט,

אישונים שוים, תנועות עיניים מלאות ותקינות ללא ניסטגמוס,

פנים סמטריות, לשון סמטרית.

בבדיקה מוטורית

ללא סמני צד בולטים, הנעה סמטרית של הזרועות וכפות הידיים, אין פרונטור דריפט.

הליכה על קצות אצבעות ואגודלים ללא אסמטריה בולטת.

נשיאת משקל על רגל ימין ושמאל תקינות.

תפקודים צרבלרים: אין רושם לאטקסיה או ניסטגמוס, אצבע אף תקין.


להנחיות המלאות של ה-AAN יש להיכנס לסרטון המצורף

https://youtu.be/KGlFCWWZGCY


בהצלחה!

bottom of page