top of page
יחידות להתפתחות הילד

יחידות להתפתחות הילד

לרוב מופנים ליחידות ילדים לאחר שאובחנו במכונים. ביחידות קיים צוות של אנשי מקצוע בתחומי התפתחות הילד העוסקים בעיקר בטיפול. מומלץ כי ילד עם בעיה התפתחותית, אשר זקוק לטיפול מיותר מאיש מקצוע אחד, יקבל את הטיפול במכון או ביחידה התפתחותית. 

לרשותכם רשימת היחידות ההתפתחותיות בארץ לפי אזור גאוגרפי.


לרשימת היחידותbottom of page