top of page
המלצות האיגוד הקנדי

המלצות האיגוד הקנדי

המלצות האיגוד הקנדי-  Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance CADDRA

איגוד זה הינו שלא למטרות רווח ופועל למען הלוקים ב ADHD  ומשפחותיהם בקנדה. איגוד זה אחראי לקביעת הקריטריונים לאופן שבו מאובחנים ומטופלים הלוקים בהפרעות קשב וריכוז. האיגוד פרסם ילקוט מידע רחב הפתוח לקהל הרחב ובו כלים מעולים המשמשים את כל מי שמעורב באספקטים השונים של האבחון הטיפול והמעקב  אחר הלוקים בהפרעות קשב וריכוז.

את ילקוט המידע בשפה האנגלית והצרפתית ניתן למצוא בקישור הבא:

www.caddra.ca

bottom of page