top of page
דבית ספוקויני

דבית ספוקויני

דבית ספוקויני

קלינאות תקשורת- התפתחות הילד

עובדת מזה כ14 שנה במעון יום שיקומי עם תינוקות ופעוטות עם איחורים התפתחותיים משמעותיים. בעלת תואר שני במסגרת לימודים בתכנית שוורץ לגיך הרך במגמת בריאות הנפש. ייעוץ, ליווי והדרכת הורים.

0528842260

טל':

מייל:

קלינאות תקשורת- התפתחות הילד

מומחיות:

Sep 10, 2006

שנת סיום התמחות:

קליניקה

שירות פרטי:

אחר

קופת חולים:

אשדוד, רמת גן

עיר:

מטפלת בבית המשפחה

רחוב ומספר:

13109017

מספר רישיון:

bottom of page