top of page
יוליה וודין

יוליה וודין

התפתחות הילד כללית נתניה

פיזיותרפיה- התפתחות הילד

טיפול התפתחותי בילדים מלידה עד גיל 6

0525945488

טל':

מייל:

פיזיותרפיה- התפתחות הילד

מומחיות:

Jun 1, 2016

שנת סיום התמחות:

קליניקה + אונליין

שירות פרטי:

כללית

קופת חולים:

הוד השרון

עיר:

עזר ויצמן

רחוב ומספר:

133443

מספר רישיון:

bottom of page