top of page
דקלה כץ-קורן

דקלה כץ-קורן

שלבים

פיזיותרפיה- התפתחות הילד

פסיותרפיה לילדים על הרצף האוטיסטי, דיספרקסיה וקשיים מוטורים של תינוקות וילדים

0543006963

טל':

מייל:

פיזיותרפיה- התפתחות הילד

מומחיות:

שנת סיום התמחות:

קליניקה

שירות פרטי:

אחר

קופת חולים:

חיפה

עיר:

התיכון 45

רחוב ומספר:

10-117515

מספר רישיון:

bottom of page