top of page
גברת מלכה קרנדל

גברת מלכה קרנדל

קשת, המרכז להתפתחות הילד בית שמש

קלינאות תקשורת- התפתחות הילד

קשת" מרכז קהילתי להתפתחות הילד של רשת המתנ"סים בבית שמש הוקמה במרץ 2010 והחלה לתת שרות בספטבר 2010.
המרכז מהווה יעד ביצועי של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון. למרכז תמיכה עירונית רחבה והיא ממקמת בשתי שלוחות: במרכז לגיל הרך בבית שמש ובמתנ"ס גוונים ברמת בית שמש א.
במרכז אנשי מקצוע פארה-רפואיים שונים (קלינאי תקשורת, עובדים סוציאלים, פיזיותרפיסטים, מרפאות בעיסוק, ומטפלות רגשיים. בנוסף לטיפולים הפארה-רפואיים המרכז מעורב בפרויקטים שונים בעיר: "מסיכון לסיכוי", "איתור וסינון" והדרכה במעונות. העבודה הצוותית הינה עבודה משותפת למקצועות השונים.

0584163119

טל':

מייל:

קלינאות תקשורת- התפתחות הילד

מומחיות:

שנת סיום התמחות:

לא

שירות פרטי:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

בית שמש

עיר:

רחוב הרקפת 59

רחוב ומספר:

13-100623

מספר רישיון:

bottom of page