top of page
הילה ברדיצ'בסקי

הילה ברדיצ'בסקי

מט"מ אשכול- יחידה התפתחותית

קלינאות תקשורת- התפתחות הילד

קלינאית תקשורת התפתחותית. עובדת עם ילדים מגילאי שנה במגוון תחומים: שפה, היגוי, גמגום, דיספרקסיה, מיומנויות למידה. ייעוץ,ליווי והדרכת הורים וצוותים.

0524269635

טל':

מייל:

קלינאות תקשורת- התפתחות הילד

מומחיות:

Apr 4, 2012

שנת סיום התמחות:

קליניקה + אונליין

שירות פרטי:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

ניר יצחק

עיר:

1

רחוב ומספר:

13116073

מספר רישיון:

bottom of page